Tjenester

Forretningsutvikling
og bærekraft
Innovasjon og samfunnseffekt
Verdiskaping og historiefortelling
Coaching

Forretningsutvikling og bærekraft

Vi kartlegger det unike i din bedrift i forhold til verdigrunnlag og formål og definerer muligheter og utfordringer som gir vekst og merverdi. 

  • Hvilke veivalg er viktig for bedriftens lønnsomhet i markedet 

  • Definere bærekraftstiltak og innovasjons muligheter 

  • Hvordan integrere strategi og prioriteringene i bedriftens kjernevirksomhet til fordel for bedriften og samfunnet.

  • Hvordan kan vi forankre gode valg og inspirere bedriften til å bli en kulturvinner for ledelsen og ansatte. 

Vårt team har mer enn tjue års erfaring innen verdibasert ledelse, strategiplanlegging, merkevarebygging og bærekraftig utvikling.

 

Innovasjon og samfunnseffekt 

Hvordan omsette innsatsen til verdi og stimulere til innovasjon? Når strategier og tiltak er definert, hvordan integrere det i din merkevare, og hvordan vil du kommunisere i markedet? Er det behov for å bygge merkevaren enda sterkere for å få en tydeligere identitet? Vi omdanner strategier og handlingsplaner til visuell kommunikasjon. Det gir deg en unik posisjon i et stadig voksende marked.  

  • Dokumentasjon av samfunnseffekt

  • Vi bistår deg hvordan implementere merverdien og bærekraftstiltakt internt og eksternt

  • Vi utvikler implementeringsplan og kan gi råd i designprosessen.

  • Vi viser vei dersom det er behov for en større endring i en merkevare prosess.

 

Vårt team har kompetanse innen bærekraftig innovasjon og kan bidra inn i kreative prosesser. Vår kreative designer har tjue års erfaring med merkevarebygging. 

 

Verdiskaping og historiefortelling

Hvordan synliggjøre virksomhetens merverdi ved å inkludere bærekraft? Med historiefortelling kan dere fremme deres unike virksomhet 

 

  • Vi hjelper deg å definere verdien for bedriften og effekten for samfunnet gjennom faktabasert informasjon som kan brukes internt og eksternt

  • Vi kan bistå med ulike tiltak for å fremme god historiefortelling som bl.a filmproduksjon, podcast eller intervjuer med fakta og resultater

 

Film og produksjonsselskapet har lang internasjonal erfaring i historiefortelling og skaper sterke fortellinger rundt et bredt spekter av temaer. 

Coaching

Trenger du å finne de beste ressursene i deg selv for å nå ditt personlige mål eller i virksomheten din? Gjennom coaching samtaler definerer vi det optimale potensialet ditt for personlig vekst eller de neste stegene for virksomheten din.

 

Internasjonal sertifisering. NLP Business Practitioner, Genius coaching og Quantum Leap Business Coach fra CoachTeam, House of Leadership, Universitetet i Agder. CoachTeam er godkjent av The Norwegian Coaching Association og av American Board of NLP (ABNLP) og deltakerne er sertifisert i henhold til disse standardene.

Copyright © Kvantesprang