Hvordan kan bærekraft være lønnsomt i din virksomhet? 

Trenger dere å kartlegge hvordan bedriften kan inkludere bærekraft i kjernevirksomheten? Ser dere ikke helt hvordan og hva bærekraft kan tilføre bedriften? Har dere allerede utviklet interne tiltak og opplever det mer som et sideprosjekt som ikke gir verdi til virksomheten?

Vi mener at bærekraftig innovasjon er en nøkkelaktivitet, og det viktigste bedrifter må sette på agendaen for å være relevant for fremtidig vekst. Bærekraftbegrepet må tydeliggjøres med konkret handling for at det skal ha en betydning i virksomheten. Ved å implementere tiltakene og synligjøre merverdien vil bedriften oppnå et internt kulturløft, en tydelig posisjon og konkurransefortrinn for fremtidens kunder. Våg å utfordre det etablerte, se hvilken bærekraftig retning som er lønnsom og posisjoner dere deretter.

Driver du ikke bærekraftig så vil ikke kundene etterspørre dine produkter eller tjenester!

Copyright © Kvantesprang