Hvordan kan bærekraft være lønnsomt i din virksomhet? 

Trenger dere å kartlegge hvordan bedriften kan inkludere bærekraft i kjernevirksomheten? Ser dere ikke helt hvordan og hva bærekraft kan tilføre bedriften? Har dere allerede utviklet interne tiltak og opplever det mer som et sideprosjekt som ikke gir verdi til virksomheten?

En tydelig posisjon som viser bærekraftig handling gir vekst og flere kunder!

En god Implementeringsstrategi er nøkkel til suksess; 

Vi mener at bærekraftig innovasjon er en nøkkelaktivitet, og det viktigste bedrifter må sette på agendaen for å være relevant for fremtidig vekst. Bærekraftbegrepet må tydeliggjøres med konkret handling for at det skal ha en betydning i virksomheten. Ved å implementere tiltakene og synligjøre merverdien vil bedriften oppnå et internt kulturløft, en tydelig posisjon og konkurransefortrinn for fremtidens kunder. Våg å utfordre det etablerte, se hvilken bærekraftig retning som er lønnsom og posisjoner dere deretter. Involvering og en god implementeringsstrategi er nøkkel til suksess.

2021 Stratetgy Success.jpg