Hvordan ta gode valg?

Hva er de beste ressursene i deg selv som leder eller kollega som tar deg i riktig retning?

Å skape verdi for fremtiden handler om å ta gode valg for seg selv eller for bedriften. Enten som leder eller kollega. Omgivelsene påvirker oss og kan hindre nødvendig fremdrift for bedriftens fremtid eller for deg som person.

 

Gjør Kunnskap om til handling

Mennesker er kunnskap og skaper bedriftens resultater. Ved å inkludere verdiene i menneskene og få det beste ut av hvert enkelt individ gjør at bedriften får motiverte medarbeidere og bedriften blir sterkere. En tydeliggjøring av bedriftens posisjon starter med identitet og etterlevelse av virksomhetens verdier. Hva er det unike i din bedrift som gjør at du kan se flere muligheter til bærekraftig vekst? Og hvilke synergieffekt kan det få internt, for samfunnet og for omgivelsene? Vi kan bidra med en kartleggingsprosess om kunnskap og muligheter i bedriften som gir retning av prioriteringer og valg som skaper verdier for fremtiden.

Trenger dere en samtalepartner til å se virksomhetens helhetsverdi? Ta kontakt med sertifisert Quantum Leap Business coach som tilpasser pakkeløsninger etter behov.

Gode valg.jpg