Hvordan kommunisere bærekraft?

Bærekraft har blitt et trendord. Hva betyr det egentlig? Hvordan kan vi få en tydelig posisjon som viser hvordan vi jobber med bærekraft i vår virksomhet?

 

Vi mener vi må bort fra gråsoner og grønnvasking og over til ærlig og forståelig kommunikasjonen rundt bærekraft. Dokumentert handling gir integritet og tillit samt etterrettelighet som forventes av forbrukere og regelverk. Ved å sette fremtidens forbrukere i fokus oppnår virksomheten et bedre omdømme.

En tydelig posisjon 

Vi omdanner strategier og handlingsplaner til visuell kommunikasjon og historiefortelling. Det gir deg en unik posisjon i et stadig voksende marked. 

Kraften i historiefortelling

Vi skaper fortellinger rundt et bredt spekter av temaer, inkludert etikk og bærekraftig økonomi, ledelse, innovasjon, smarte byer og mobilitet, fremtiden for energi og ressurser, bærekraftige utviklingsmål, destinasjoner og dyreliv, kunst og musikk.

Vi kan hjelpe med å konkretisere effekten av tiltakene og fremme et tydelig budskap gjennom bedriftens merkevare og historiefortelling. 

Vår partner Thought Leader Global:

Vi er alle på en reise, og har en historie som kan påvirke fremtiden. For en gave det ville være å jobbe med kraften i DIN historie. Gjennom å formidle bedriftens stemme på en tydelig, nøyaktig og kortfattet måte kan vi oversette ideer og visjoner til kraftige historier som har et formål. Vi produserer historiefortelling med video som vårt viktigste verktøy, og med foto-, stemme- og liveopplevelser. La oss være en del av din reise og lede historiefortellingen fra tegnebrett til ferdigstillelse.

Thought Leader Global