Hvilke bærekraftsmål gir verdi for din virksomhet?

Skal vi gå i en ny bærekraftig retning eller drive «business as usual?» Er det egentlig noe hensikt å sette fokus på bærekraftsmålene? Hvordan velger vi de riktige bærekraftsmålene for vår virksomhet?

 

Ved å ha ett eller flere bærekraftsmål i virksomhetenes strategi vil det skape en helhetsverdi for bedriftens identitet og utvikling. «Felles ansvar for felles fremtid» handler i stor grad om hvordan bærekraftsmålene skal implementeres. Dette gir en mulighet for norske bedrifter til å komme i posisjon og vil kunne levere gode løsninger med samfunnsmessige positive effekter. 

 

Engasjement gjennom handling og “To do business AND to do good” gir et konkurransefortrinn samtidig som det gir gode synergieffekter for miljø og samfunn. 

Employee and company values.jpg

Implementering av bærekraftsmål gir et verdiløft, engasjement og eierskap. 

Happy people.jpg