ks_bakgrunn1_edited.jpg

Om Kvantesprang

Vi inspirerer til 

bærekraftig innovasjon

Veien til fremtiden

Et Kvantesprang kan være å ta et verdifullt steg som ikke nødvendigvis er så omfattende, men som har stor betydning. Det kan være av betydning internt i bedriften, for kunder og partnere, verdikjeden eller for samfunnet og omgivelsene. 

 

Min drivkraft gjennom arbeidet i Kvantesprang er å skape et lønnsomt verdiløft internt i virksomheten som også kan ha en positiv innvirkning på samfunnets utfordringer. 

Når du skaper verdi for bedriften din bidrar du til at arbeidet har en mening. Det gir de ansatte et personlig engasjement og motivasjon som har betydning for omgivelsene. Det tilfører kunder og partnere merverdi som har en nytteverdi for samfunnet. 

 

Hvem vil ikke være konkurransedyktig og rustet for fremtidens forventninger?

Å skape lønnsom vekst i en verden med høy endringstakt gir mange valgmuligheter og konkurransen blir stadig større. 

 

Kvantesprang fungerer som bedriften eller organisasjonens sparringspartner, brobygger eller veileder når det skal utarbeides strategier og designes en tydelig identitet for fremtiden.  Vi bistår med kompetanse om hvordan omdanne innsatsen til verdi som inkludere bærekraftstiltakene i bedriftens aktiviteter. Virksomheter som integrerer bærekraft i sin kjernevirksomhet skaper vekst og verdi og er mer klar for å imøtekomme fremtidens forventninger. 

 

Etter å ha sett potensialet på nært hold gjennom konkret handling så besitter vi en samlet kompetanse innen coaching, forretningsutvikling, bærekraft, innovasjon, merkevarebygging og 

storytelling. Vi kan og være en brobygger mellom privat og offentlig /ideell sektor hvor samlende kompetanse forsterker lønnsomhet og en bærekraftig fremtid. 

Kvantesprang bistår med å utvikle forretningsmetoder som dyrker frem det unike i virksomhetene som stimulerer til innovasjon og utvikling. Vårt fundament baserer seg på å kartlegge mulighetene og finne tiltakene samt gjennomføring i alle ledd. I tillegg kan vi designe din unike merkevare slik din virksomhet skal fremstå. 

Kvantesprang bidrar til verdiskaping med betydning for fremtidens bedrifter!

Marianne Størseth

CEO/Founder Kvantesprang